Inne zastosowania

Stacje kolejowe

Systemy Evac są wykorzystywane do opróżniania zbiorników asenizacyjnych zbierających ścieki z pociągu zlokalizowanych w wagonach pasażerskich. Przepompownia może być umieszczona na oddzielnych torach konserwacyjnych lub wewnątrz hangaru kolejowego, a urządzenia podciśnieniowe mogą być umieszczone na zewnątrz.

Transport morski

System Evac może być zainstalowany w prostym hangarze na przystani, a rury ssące zanurzone w wodzie poniżej poziomu pomostu. Stacje ssące są ustawione w dogodnej pozycji dla statków, tak by mogły szybko i sprawnie opróżnić swe zbiorniki.

Obszary położone z dala od dużych skupisk ludności

Domki kempingowe, domki letniskowe, stacje paliw przy autostradach i inne małe budynki położone na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia mogą korzystać z toalet podciśnieniowych ze względu na korzystne zmniejszenie zużycia wody. Tam, gdzie oczyszczanie lub odprowadzenie ścieków jest wyzwaniem, toalety podciśnieniowe zminimalizują ilość zużytej wody w porównaniu do tradycyjnego grawitacyjnego systemu kanalizacyjnego, i w efekcie – rozmiary stacji uzdatniania lub zbiornika.

Korzyści:

  • Szybkie i czyste opróżnianie zbiorników asenizacyjnych pociągów i statków
  • Zapewnienie pracy w trybie gotowości
  • Brak zatorów
  • Ograniczenie niezbędnego miejsca przechowywania