Jak to działa

Rozwiązania Evac polegają na przepływie indukowanym podciśnieniem, nie siłami grawitacji, co umożliwia transport ścieków w poziomie lub nawet podnoszenie ich w linii pionowej do rur umieszczonych wyżej. Podciśnienie pozwala nawet na omijanie przeszkód -nad nimi i obok. System odprowadzenia podciśnieniowego potrafi przetransportować wszystkie ścieki i skropliny z budynku do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia bez dodatkowych stacji pompujących.

Rozwiązanie Evac w zakresie gospodarki ściekami jest zintegrowanym systemem składającym się z toalet podciśnieniowych, podciśnieniowej instalacji skroplin i szarej wody, rurociągów podciśnieniowych, przepompowni podciśnieniowych oraz stacji uzdatniania wody. Toalety Evac i jednostki łączące (ang. interface unit) mogą być instalowane w dowolnym miejscu w budynku. Rury mają małą średnicę (zwykle 50 mm) i mogą być prowadzone wokół oraz obok obiektów mieszczących się na linii ich przebiegu.

Toaletę Evac możesz ustawić w jakimkolwiek miejscu twego nowo projektowanego lub remontowanego pomieszczenia.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych toalet, które umożliwiają bakteriom i zapachom przenikanie do powietrza, toaleta podciśnieniowa zwykle zużywa do 60 litrów powietrza przy każdym spłukaniu, usuwając wirusy, bakterie i zapachy z obrębu miski i zasysając je do instalacji – co pomaga w utrzymaniu higieny i zapewnia komfort osobom korzystającym z łazienki. Dzięki przepływowi powietrza w otoczeniu toalety utrzymuje się świeżość.

 

Ponieważ nie ma zależności od maszynowni ani potrzeby instalacji kominów odprowadzających, zapewniona jest maksymalna dowolność rozmieszczenia urządzeń. Toaletę Evac możesz ustawić w jakimkolwiek miejscu twego nowo projektowanego lub remontowanego pomieszczenia. Systemy Evac mają pionową rozpiętość do 4-5 metrów dla instalacji odprowadzającej ścieki i do 6 metrów  w przypadku instalacji skroplin, co daje nieporównywalną elastyczność projektowania. Teraz można ustawiać kabiny toaletowe, pisuary, prysznice i umywalki tam, gdzie się chce, nie tylko w tradycyjnie przyjętych miejscach. Toalety mogą być nawet zlokalizowane poniżej poziomu modułu podciśnieniowego. Nie ma też potrzeby dostosowywania się do centralnego pionu odprowadzającego, rozmieszczenie toalet może być inne na każdym piętrze.

Rury systemu podciśnieniowego mogą być umieszczone w pustkach sufitowych i podłogowych – tak naprawdę wszędzie! Można je łatwo poprowadzić wokół słupów, oddzieleń przeciwpożarowych, systemów wentylacyjnych i innych przeszkód.

Może się to przekładać na znaczne obniżenie minimalnej wysokości kondygnacji.