Jak zmniejszyć zużycie wody

Rozwiązania Evac Group w branży budowlanej oferują znaczne oszczędności dzięki toaletom zużywającym bardzo małe ilości wody (redukcja 90%), całkowitą dowolność rozmieszczenia rurociągów i rur o mniejszych średnicach działających niezależnie od grawitacji oraz najbardziej ekonomiczne rozwiązania w zakresie odwodnienia w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, piaszczystych gleb czy płaskiej topografii.

Głównymi przykładami technologii stosowanych przez Evac Group cenionych przez tysiące klientów i użytkowników na całym świecie są toalety podciśnieniowe instalowane w celu ekonomicznego gospodarowania wodą w budynkach użyteczności publicznej, instalacje odprowadzania skroplin
w supermarketach umożliwiające elastyczną aranżację i zmiany projektowe, skuteczne zarządzanie radioaktywnymi ściekami z zakładów leczniczych, kanalizacja i toalety podciśnieniowe w zakładach karnych o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa oraz uzdatnianie i ponowne wykorzystanie wody na obszarach zagrożonych ekologicznie.

90%

Redukcja zużycia