EVAC w gospodarce

90%

Redukcja zużycia wody

Rozwiązania Evac Group w branży budowlanej oferują znaczne oszczędności dzięki toaletom zużywającym bardzo małe ilości wody (redukcja 90%), całkowitą dowolność rozmieszczenia toalet i rur o mniejszych średnicach działających niezależnie od grawitacji oraz najbardziej ekonomiczne rozwiązania w zakresie odwodnienia w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, piaszczystych gleb czy płaskiej topografii.

35 lat obecności Evac na rynku budownictwa pozwoliło nie tylko utworzyć stabilną bazę kilku tysięcy zadowolonych klientów, lecz także rozwinąć kompetencje personelu Evac w zakresie obsługi klienta. Do wymienionych wyżej korzyści dodać można największy wybór technologii próżniowych dostępnych na rynku, mających zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach przemysłu bez względu na przeznaczenie budynku.

Głównymi przykładami technologii stosowanych przez Evac Group cenionych przez tysiące klientów i użytkowników na całym świecie są toalety podciśnieniowe instalowane w celu ekonomicznego gospodarowania wodą w budynkach użyteczności publicznej, instalacje odprowadzania skroplin w supermarketach umożliwiające elastyczną aranżację i zmiany projektowe, skuteczne zarządzanie radioaktywnymi ściekami z zakładów leczniczych, kanalizacja i toalety podciśnieniowe w zakładach karnych o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa oraz uzdatnianie i ponowne wykorzystanie wody na obszarach zagrożonych ekologicznie.

Gdzie stosować

Supermarkety

Służba zdrowia

Budynki użyteczności publicznej

Zakłady karne