Oszczędność wody systemy firmy EVAC

Zrównoważony rozwój

USTAWA

Art. 3 U S T AWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje zrównoważony rozwój w następujący sposób:

zrównoważony rozwój – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Systemy EVAC wpisują się w idee zrównoważonego rozwoju poprzez promocję i produkcję rozwiązań oszczędnie gospodarujących wodą, tak aby zaspokoić w sposób nowoczesny zarówno potrzeby obecnego jak i przyszłych pokoleń. Jest to szczególnie istotne na świecie i w Polsce z uwagi na ograniczone, kurczące się zasoby czystej, słodkiej wody. Jest to bardzo poważny problem, z którego niestety często nie zdajemy sobie sprawy. Dostrzega go jednak coraz więcej osób prywatnych oraz przedsiębiorstw, co daje nadzieje na przyszłość.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z problemem zasobów wody w Polsce i na świecie oraz do zastosowania rozwiązań firmy EVAC gwarantujących redukcję zużycia wody nawet do 90%.

Zasoby wodne na świecie:

https://www.wlin.pl/rola-wody/mapa/02-zasoby-wodne-swiata/

http://www.zwik.lodz.pl/ekologia/zasoby-wody-pitnej-na-swiecie/

http://iche2002.pl/zasoby-wodne-na-swiecie.html

http://www.pfozw.org.pl/zrodlo-wiedzy/w-budowie-3/

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/niebezpiecznie-maleja-zasoby-slodkiej-wody-swiecie

http://www.ekologia.pogodzinach.net/niedobory.html

Zasoby wodne w Polsce:

http://klimatarolnictwo.pl/skutki-zmian-klimatycznych/niedobory-wody

http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/1491214,Niedobory-wody-w-Polsce

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-wysycha-Woda-moze-zdrozec-nawet-o-400-2661657.html

www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/cala-polska-na-brazowo-niedobory-wody-sa-bardzo-widoczne,59646.html

http://ergosynergia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=313:woda-polska-jakosc-ilosc&catid=60:woda&Itemid=105

W EVAC pomagamy ludziom realizować idee zrównoważonego rozwoju na trzech płaszczyznach:

  • Wierzymy w oszczędność wody. Od ponad 40 lat jesteśmy pionierem w dostarczaniu toalet podciśnieniowych, z minimalnym zużyciem wody. W pierwszej kolejności musimy mądrze korzystać z naszych cennych zasobów wodnych.
  • Rozwijamy systemy odzysku ścieków czarnych i szarych
  • Proponujemy zintegrowany system podciśnieniowy, który umożliwia połączenie poszczególnych budynków w spójny system umożliwiając sprawne usuwanie ścieków.