Budownictwo użyteczności publicznej

Typowa toaleta podciśnieniowa wymaga zaledwie nieco ponad jednego litra wody na jedno spłukanie- 12% tego, co zużywa konwencjonalna toaleta, tak więc zużycie wody jest bardzo małe. W efekcie można znacznie obniżyć rachunki za wodę zwłaszcza w budynkach o dużym obciążeniu, takich jak lotniska czy stacje kolejowe, gdzie toalety publiczne są głównym źródłem zużycia wody.

Toalety podciśnieniowe są bardzo przyjazne dla środowiska – jedną z największych oszczędności na zasobach naturalnych jest radykalna redukcja zużycia wody.

Zielona etykieta

Oszczędzanie wody z systemami Evac – niski poziom zużycia wody i zaawansowane techniki uzdatniania wody – pozwalają otrzymać między 7 a 10 punktów w systemie certyfi kacji LEED i BREEAM. Jest to także część “zielonej polityki” firmy.

Obiekty historyczne mogą być poddawane pracom konserwacyjnym z wykorzystaniem systemów Evac, oferujących wielkie możliwości remontowe i odnowienia przy zachowaniu konstrukcji i charakterystycznych cech budynku. Dzięki szerokim możliwościom rozkładu urządzeń wodno-kanalizacyjnych, można zwiększyć powierzchnię użytkową danego budynku.

Korzyści:

  • Zmniejszanie kosztów wody i ścieków
  • Punkty w systemach zielonej etykiety
  • Zachowanie konstrukcji obiektów historycznych podczas prac konserwacyjnych
  • Zwiększenie powierzchni netto do wynajęcia
  • Redukcja strat związanych z zawieszeniem działalności na czas budowy/remontu